Welkom bij vzw De Teugel

Vzw De Teugel is per 1 januari 2018 gestopt met de werking. De activiteiten gaan door. Na meer dan 30 jaar actieve werking heeft het bestuur besloten de vzw op te heffen. De werking van onze vzw was de afgelopen jaren veel veranderd. Onder andere door regelgeving, maar ook doordat de taken specifieker werden en vroegen om nieuwe structuren. Hiervoor zijn nu twee nieuwe organisaties opgericht die elk een specifieke taak overnemen. Hoewel wij het spijtig vinden dat vzw De Teugel haar activiteiten stopt, zijn wij tegelijktijd heel blij dat twee belangrijke activiteiten worden overgenomen door de twee nieuwe organisaties. We stellen u graag voor aan: Luisterend Oog vzw Luisterend Oog vzw blijft produkties maken (podiumkunsten) in Vlaamse Gebarentaal. De Leervaart vzw De Leertvaart vzw blijft zich inzetten voor  anderstalige dove en slechthorende mensen met aangepaste lessen Nederlands. De mensen achter deze twee nieuwe organisaties hebben jarenlange ervaring opgedaan met deze werkzaamheden binnen vzw De Teugel. Wij wensen hen veel succes toe bij de activiteiten in de nieuwe organisatiestructuur. Wij bedanken alle mensen die vertrouwen in ons stelden en geholpen hebben bij onze werking. Het bestuur vzw De Teugel, Mechelen, 1 januari 2018    

  © vzw De Teugel

Luisterend Oog vzw blijft produkties maken (podiumkunsten) in Vlaamse Gebarentaal. Zij willen dove - en slechthorende mensen de hand reiken, zodat deze mensen ook kunnen genieten van muziek, dans en theater in hun eigen taal. Alle produkties worden door deze gebaren-toneelgroep zelf bedacht en uitgewerkt tot een voorstelling. Tegelijk willen zij een bindmiddel zijn tussen de dove en de horende wereld. Hun voorstellingen zijn voor iedereen toegankelijk!
De Leertvaart vzw zet de onderwijstaak voort. Hierdoor blijven de lessen Nederlands voor anderstalige dove en slechthorende mensen in het CVO Crescendo te Mechelen gewaarborgd. De lessen worden individueel en op maat aangeboden, mede dank zij de vele vrijwilligers. Daarnaast helpt De Leervaart vzw ook bij de inburgering van deze mensen in onze samenleving. Het is een unieke klas in Vlaanderen waar al meer dan 10 jaar een totaalpakket wordt aangeboden voor Taal en Inburgering.
Contact Contact Website Website Contact Contact Website Website

Welkom bij vzw De Teugel

Vzw De Teugel is per 1 januari 2018 gestopt met de werking. De activiteiten gaan door. Na meer dan 30 jaar actieve werking heeft het bestuur besloten de vzw op te heffen. De werking van onze vzw was de afgelopen jaren veel veranderd. Onder andere door regelgeving, maar ook doordat de taken specifieker werden en vroegen om nieuwe structuren. Hiervoor zijn nu twee nieuwe organisaties opgericht die elk een specifieke taak overnemen. Hoewel wij het spijtig vinden dat vzw De Teugel haar activiteiten stopt, zijn wij tegelijktijd heel blij dat  twee belangrijke activiteiten worden overgenomen door de twee nieuwe organisaties. We stellen u graag voor aan: Luisterend Oog vzw Luisterend Oog vzw blijft produkties maken (podiumkunsten) in Vlaamse Gebarentaal. De Leervaart vzw De Leertvaart vzw blijft zich inzetten voor  anderstalige dove en slechthorende mensen met aangepaste lessen Nederlands. De mensen achter deze twee nieuwe organisaties hebben jarenlange ervaring opgedaan met deze werkzaamheden binnen vzw De Teugel. Wij wensen hun veel succes toe bij de activiteiten in de nieuwe organisatiestructuur. Wij bedanken alle mensen die vertrouwen in ons stelden en geholpen hebben bij onze werking. Het bestuur vzw De Teugel, Mechelen, 1 januari 2018    

© vzw De Teugel  

Website Luisterend Oog Website Luisterend Oog Website De Leervaart Website De Leervaart